25 maart 2021

Herstelregelingen kinderopvangtoeslag

In het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aanvullende maatregelen aangekondigd, waaronder het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30.000 aan gedupeerde ouders en het aanpassen van de compensatieregeling. Het verschil in berekening van de compensatie tussen de compensatieregeling en de hardheidsregeling verdwijnt. De staatssecretaris van FinanciËn heeft vooruitlopend op wetgeving een besluit gepubliceerd waarmee uitvoering wordt gegeven aan deze
25 februari 2021

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang voor de tweede keer gesloten. De buitenschoolse opvang is ook na 8 februari nog dicht. Eerder was de kinderopvang dicht van 16 maart tot 7 juni 2020. Ouders zijn gecompenseerd voor hun bijdrage in de kosten van kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Voor de tweede sluitingsperiode komt er een vergelijkbare tegemoetkoming. Ouders ontvangen automatisch een tegemoetkoming op basis van het
11 februari 2021

Urennorm kinderopvangtoeslag 2020 gewijzigd

Het Besluit kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2020 gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op werkende ouders die aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Het aantal uren kinderopvang waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. 140% van de gewerkte uren komt in aanmerking bij dag- en gastouderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Voor kinderen die de leeftijd hebben voor de basisschool komt 70%
14 januari 2021

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling zijn twee uitzonderingen op de vermogenstoets voor toeslagregelingen vastgelegd. Het gaat om de toename van het vermogen in box 3 als gevolg van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en om de coronazorgbonus. Met deze uitzonderingen moet het verlies