Payrollen

Je wilt niet vast zitten aan een nieuwe medewerker. Je wilt niet telkens hoeven te denken aan de risico’s bij ziekte en aan de administratieve last. Dankzij SDP Werkt! hoeft dit ook niet.

Behoefte aan een geschikte tijdelijke medewerker? Plaats dan een vacature op onze website. Met payroll nieuwe stijl van SDP Werkt! zit je niet aan een nieuwe medewerker vast. Kenmerken: aantrekkelijke tarieven, eenvoudige werkwijze, volledig online geregeld.

Maak gebruik van het gemak en de flexibiliteit. De administratie en de werkgeversrisico’s zijn voor ons. De salarisadministratie voor je vaste personeel en de inleen van flexibel personeel gaat via één contactpersoon. Zeer geschikt voor seizoenbedrijven en geregeld terugkerende tijdelijke werkzaamheden.

SDP Werkt! treedt op als juridisch werkgever. Wij zorgen dus voor de juiste arbeidsovereenkomsten en voor alle andere vereiste documenten. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de afdrachten van loonheffingen, pensioen en overige aanvullende regelingen en het loon.

  • Administratief gemak
  • Flexibiliteit
  • Geen risico bij ziekte
  • Aantrekkelijke tarieven

Je ontvangt tweewekelijks een urenregistratie ter controle en een factuur. Je hoeft geen salarisadministratie te voeren. Je hebt geen rompslomp, geen betalingen aan de medewerker en instanties zoals de Belastingdienst, pensioenfonds, salariskantoor of verzekeraars. Wij nemen ook de verzuimbegeleiding en de transitievergoeding bij ontslag over.

Flexibiliteit

Omdat onze medewerkers vallen onder de cao voor uitzendkrachten (ABU), kunnen wij ze 5½ jaar voor bepaalde tijd in dienst nemen. Dit maakt de inzet geweldig flexibel. Je hoeft je niet druk te maken om het aantal contracten of de duur van de arbeidsovereenkomst. Dit is ideaal als je veel met seizoensarbeid te maken hebt.

Geen risico bij ziekte

Tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de ingeleende medewerker, hoef je het loon niet door te betalen. Afhankelijk van je pakketkeuze bij ‘transparante tarieven’ betaal je ook niets bij opgenomen vakantie-uren, kort verzuim en feestdagen. Je betaalt alleen voor werkelijk gewerkte uren.

Plaats kosteloos uw vacature

Jij zoekt de juiste medewerker zodat deze op de juiste plaats, op het juiste moment om de juiste redenen jouw bedrijf kan versterken. Hier helpen wij je graag bij. Je kunt op onze website kosteloos een vacature plaatsen om de juiste medewerker te vinden. Wij zetten jouw vacature vervolgens uit. Wanneer we de juiste kandidaat voor je hebben gevonden, zorgen wij voor de payroll. Klik op onderstaande button om een vacature te plaatsen.

Aantrekkelijke tarieven

Je kunt kiezen tussen drie vormen van SDP Werkt! uitzenden, uiteraard met aantrekkelijke tarieven.

SDP Werkt! Inclusief

We rekenen alleen de door de medewerker gewerkte uren. Bij feestdagen, ziekte en verlof betalen wij de medewerker zonder dat we deze uren in rekening brengen. Alle verplichtingen en werkzaamheden worden door ons uitgevoerd.

SDP Werkt! Exclusief

Alle verplichtingen en werkzaamheden worden door ons uitgevoerd. Het risico bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dragen wij. Feestdagen, vakantie en (bijzonder) verlof brengen we naast de gewerkte uren in rekening.

SDP Werkt! Plus

Wij zorgen voor alle verplichtingen en werkzaamheden. Je ontvangt per 2 weken een opgave van geregistreerde uren van je medewerkers. Vervolgens zenden alleen wij 1 factuur voor alle kosten die samenhangen met deze uren.

Wij zorgen vervolgens voor een correcte en tijdige betaling van o.a. de lonen, loonheffingen, pensioenen, arbodienstverlening en een eventuele verzuim verzekering. Je werknemers blijven wel bij jou op de loonstaat maar alle administratieve last wordt voor je weggenomen.

Meer weten over onze dienstverlening?

Onze relaties over Payrollen

Lees hier wat relaties zeggen over onze dienstverlening payrollen.

We zaten bij een groot payroll bedrijf en liepen tegen diverse problemen aan. Na een goed gesprek met Pieter Nicolai hebben we gekozen om onze uitzendkrachten voortaan via SDP Payroll in te zetten. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en nog steeds zeer blij en tevreden met deze stap. De ondersteuning vanuit SDP Payroll is erg goed, vragen worden snel en kundig beantwoord. De administratieve lasten voor ons zijn erg klein, voor de urenregistratie wordt een zeer gebruikersvriendelijke online oplossing geboden. Inmiddels hebben we er voor gekozen om medewerkers zelf in dienst te nemen, dit was een nieuwe stap in de groei van ons bedrijf. Hoe fijn is het dan om ook dit traject met dezelfde contactpersoon te kunnen opzetten. Voor ons voldoende ervaring en vertrouwen om door te gaan.
Sjors de Beijer en Kim Kaastra, Storm Veiligheidsprofessionals
We werken al vele jaren samen met Pieter, bij het opstarten van zijn eigen bedrijf hebben we besloten om de salarisadministratie bij SDP Salaris onder te brengen. Na verloop van tijd ontstond bij ons behoefte aan uitzendkrachten voor de zomer perioden. Doel was om zo weinig mogelijk rompslomp te hebben m.b.t. urenregistratie, contracten en formulieren. De zomerperiode op Ameland is zo hectisch dat je alle tijd die je kunt besparen beter kunt inzetten voor je gasten. Deze opdracht is door SDP Payroll naar volle tevredenheid ingevuld. Onze vaste krachten staan bij ons op de loonstaat en het flexibele personeel, bestaande uit uitzendkrachten, bij SDP Payroll. Ook bij onze uitzendkrachten is er geen wanklank, het loon wordt stipt op tijd betaald en de registratie van de uren loopt op rolletjes. Op deze manier kunnen wij ons met een gerust hart bezig houden met daar waar we goed in zijn.
Klaas Tjibbe en Cindy Oenema, Hotel Nes (Ameland)