17 december 2020

Nota n.a.v. het verslag novelle Belastingplan 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van wet tot wijziging (novelle) van het Belastingplan 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel tot wijziging van het Belastingplan betreft een onderdeel van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De bepalingen die betrekking hebben op aansluiting van de BIK bij de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting treden alleen in werking als de Europese Commissie dat heeft
17 december 2020

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Belastingplan 2021 naar de Eerste Kamer gestuurd. In antwoord op vragen naar de samenloop van de kwijtscheldingswinstvrijstelling met de nieuwe verliesverrekeningssystematiek in de vennootschapsbelasting deelt de staatssecretaris mee dat de regeling moet voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten jaren achtereen geen belasting betalen. Het is mogelijk dat een bedrijf in een
17 december 2020

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 8 december 2020 het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 aangenomen. Het wetsvoorstel bevat een aanpassing van het overgangsrecht levensloopregeling, waardoor dit op 1 november 2021 eindigt in plaats van op 31 december 2021. In het wetsvoorstel worden de berekeningswijze van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de afdrachtvermindering S&O met betrekking tot publieke kennisinstellingen verduidelijkt.
17 december 2020

Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle betreffende de BIK. De wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2021 en Eenmalige huurverlaging waren al eerder door de Eerste Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd om onderzoek te doen naar een meer neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De uitkomsten van dat onderzoek zouden in de