Salarisadministratie


Met de meest moderne software verwerken wij uw salarisadministratie van A tot Z.

Salarisadministratie


Voor de verwerking van de salarisadministratie wordt gebruik gemaakt van de online software van Nmbrs. Naast een vlekkeloze verwerking van de salarissen biedt deze applicatie ook vele HRM-tools. Binnen de applicatie kunt u de volledige verlof- en verzuimregistratie voeren. Dit geeft ook inzicht in kosten van verlof en verzuim. Daarnaast kunt u alle documenten koppelen aan werknemers en diverse management informatie genereren en downloaden.


Vrijwel alle bedrijfstakken zijn met deze applicatie te verwerken en het gebruikersgemak is groot. U levert online de periode mutaties aan of deze gegevens worden via een koppeling ingelezen, wij controleren en verwerken deze gegevens en vervolgens ontvangen u en uw werknemers alle benodigde output digitaal retour. Werknemers kunnen via een eigen inlog of een app op hun pc, mobiele telefoon of tablet de benodigde gegevens terugvinden. Ook kunnen uw werknemers persoonlijke informatie aanvullen en wijzigen en kunt u documenten voor hen zichtbaar maken. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de verlofregistratie kunnen uw werknemers zelf verlof aanvragen via deze inlog. Uiteraard kunt u vervolgens een aanvraag accepteren of weigeren.

Er zijn vele koppelingen mogelijk met andere applicaties. Via deze link kunt u nagaan of uw gewenste koppeling ook toe te passen is.

Wij kennen twee vormen van dienstverlening en een zeer transparante prijsstelling. U kunt kiezen voor:

U voert zelf de salaris- en personeelsmutaties door, verwerkt de periodieke salarisverwerking en genereert alle benodigde output. Wij zorgen voor een correct platform. Binnen deze module voert u zelf de salarisadministratie met behulp van onze online applicatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de salarisstrook met betrekking tot vergoedingen, inhoudingen en verstrekkingen en het tijdig doen van de aangiftenloonheffingen.

Wij blijven verantwoordelijk voor een juiste vaststelling van de premies sociale verzekeringswetten, CAO regelingen en de loonheffingen. U zorgt zelf voor de invoer van mutaties en beoordeelt de uitkomsten. Voor dit abonnement is het van belang dat u beschikt over voldoende kennis op het gebied van de salarisadministratie en van specifieke zaken die spelen binnen uw branche.

Onze deskundige medewerkers verzorgen voor u de salarisadministratie. Wij zijn verantwoordelijk voor een juiste en tijdige verwerking van de salarisadministratie. Wij informeren u tijdig over zaken die voor u in verband met een correcte salarisverwerking van belang zijn. Wijzigingen in premies en de van toepassing zijnde CAO worden door ons gesignaleerd en waar nodig doorgevoerd. Wij toetsen uitkomsten op correctheid, logica en aannemelijkheid. U ontvangt een inlog voor het raadplegen van uw salarisadministratie en het invoeren van de periode mutaties.

Concreet zorgen wij er voor dat u beschikt over:

  • Salarisstrook per werknemer per periode
  • Periodieke journaalpost t.b.v. uw financiële administratie of koppeling met uw administratie
  • Digitale aangifte loonheffingen per loontijdvak
  • Betaaloverzicht en SEPA betaalbestand van de salarissen
  • Jaaropgaven ten behoeve van uw werknemers
  • Gegevensaanlevering aan externe fondsen

Voor onze tarieven klik hier.


Meer weten?

SDP Werkt!

Salarisadministratie | Detachering | Payrollen


Wij helpen u graag verder