Salarisadministratie

Je wilt niet telkens hoeven te denken aan allerlei administratieve zaken en verplichtingen. SDP Werkt! bevrijd je van werkzaamheden die geen energie geven. Je kunt je tijd immers beter besteden: doen waar je goed in bent. Dus weg met de ballast! Laat dat werk aan ons over en ervaar het resultaat.

Bevrijd van ballast

Waarom zou je kostbare tijd onnodig stoppen in salarisadministratie als je dat werk veel beter kunt overlaten aan SDP Werkt!? Wij maken gebruik van de online software van Visma Nmbrs. Deze applicatie beschikt over vele hrm-tools en is zeer gebruikersvriendelijk.

Binnen Nmbrs voeren we de volledige verlof- en verzuimregistratie! Hiermee heb je inzicht in de kosten van verlof en verzuim, download je managementinformatie, en koppel je de juiste documenten aan de juiste werknemers. Nagenoeg alle bedrijfstakken kunnen we met onze salarisapplicatie bedienen. Je levert online de periodemutaties aan of ze worden via een koppeling (zoals een roosterprogramma) ingelezen.

Wij controleren en verwerken deze gegevens. Daarna ontvang je alle output digitaal retour. Medewerkers kunnen de benodigde gegevens via een eigen inlog of app op hun computer, telefoon of tablet terugvinden, persoonlijke informatie aanpassen en documenten inzien. Om verlof aan te vragen, loggen zij zelf in. Die aanvraag kun je vervolgens al dan niet goedkeuren.

Er zijn vele koppelingen mogelijk met andere applicaties. Kijk via deze link of de gewenste koppeling erbij zit.

Applicaties & Koppelingen

We hebben drie vormen van dienstverlening en een zeer transparante prijsstelling.
Je kunt kiezen voor:

SDP Werkt! Basis

De middelen verzorgen wij, de uitvoering doe je zelf. Wij stemmen de salarisapplicatie precies af op de behoefte van je organisatie, zodat je deze soepel kunt gebruiken. Hiermee doe je de salarisadministratie (vergoedingen, inhoudingen en verstrekkingen), de periodieke salarisverwerking, de salaris- en personeelsmutaties en tijdige aangifte van loonheffingen. Je beschikt direct over alle output die je nodig hebt.

Wij zorgen dat de premies sociale verzekeringswetten, cao-regelingen en de loonheffingen correct zijn. Je verwerkt en controleert de uitkomsten zelf.

Dit abonnement is een mooie oplossing voor bedrijven met 25 medewerkers of meer wanneer de verantwoordelijke medewerker voldoende kennis van salarisadministratie heeft en thuis is in wat er in de branche op dit vlak van belang is.

Je medewerkers kunnen bij SDP Werkt! ook de benodigde kennis opdoen.

SDP Werkt! Compleet

Wij nemen je het werk nagenoeg geheel uit handen. De juiste verwerking van de salarisadministratie, tijdig informeren over zaken die voor een correcte salarisverwerking van belang zijn, wijzigingen in premies (denk aan pensioen, sociale lasten, O&O- en sociale fondsen, cao-gegevens signaleren en doorvoeren, input en output toetsen op correctheid, logica en aannemelijkheid. Via een inlog raadpleeg je zelf de salarisadministratie en voer je periodemutaties in.

Wij zorgen dat je beschikt over:

  • een salarisstrook per werknemer per periode
  • een periodieke journaalpost t.b.v. de financiële administratie of koppeling met de administratie
  • digitale aangifte loonheffingen per loontijdvak
  • een betaaloverzicht en SEPA-betaalbestand van de salarissen
  • jaaropgaven ten behoeve van de werknemers
  • gegevensaanlevering aan pensioenfondsen en verzekeraars

SDP Werkt! Plus

Deze dienstverlening is in de basis gelijk aan SDP Werkt! compleet. Naast de volledige verwerking nemen we in dit pakket ook de urenregistratie van medewerkers over en zorgen we voor alle betalingen. Je ontvangt per 2 weken een opgave van geregistreerde uren welke je kan goed- of afkeuren. Vervolgens zenden alleen wij 1 factuur voor alle kosten.

Wij zorgen voor een correcte en tijdige betaling van o.a. de lonen, loonheffingen, pensioenen, arbodienstverlening en een eventuele verzuim verzekering. Je werknemers blijven wel bij jou op de loonstaat maar alle administratieve last wordt voor je weggenomen.

Voor deze dienstverlening is geen standaard tarief van toepassing, neem hierover contact met ons op voor meer informatie en de kosten.

Meer weten over onze dienstverlening?

Wanneer je klant bent van SDP Werkt! heb je de volgende voordelen:

Onze relaties over Salarisadministratie

Lees hier wat Monique en Harm zeggen over onze dienstverlening salarisadministratie.

Wij werken al jaren samen met SDP Werkt!. Door hun kennis en ervaring kunnen wij met vertrouwen de salarisadministratie voor onze klanten verzorgen. Het persoonlijke contact en de snelle service helpen daar zeker aan bij. De applicatie is zeer gebruikersvriendelijk en geeft veel mogelijkheden om aan individuele wensen van onze klanten te kunnen voldoen. Hierdoor is ook het klantenbestand in de afgelopen jaren enorm verandert. Waar het eerst onzeker was om ook klanten te bedienen die personeel in dienst hebben kunnen we nu ook de grotere klanten prima bedienen. Bij vragen of advies schakelen we direct met de adviseurs van SDP Werkt!. De verwerking regelen we zelf, op deze manier versterken we elkaar, kunnen we groeien en zien we vol vertrouwen naar de toekomst.
De werkzaamheden binnen ons bedrijf zijn hectisch en gevarieerd. Doordat we binnen de branche veel werken met bijbaners zijn er ook constant wijzigingen in het personeelsbestand. De gebruikersvriendelijke software maakt het mogelijk om snel te schakelen en processen zoveel als mogelijk te automatiseren. Om optimaal gebruik te maken van Wet- en Regelgeving sparren we bij wijzigingen met de deskundige medewerkers van SDP Werkt!. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat deze samenwerking naar tevredenheid verloopt, de lijnen zijn kort en de contacten zijn prima. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat wordt dit direct opgepakt en verholpen, dat is voor ons een goede basis om verder te gaan.
Harm de Hoop, Jumbo Supermarkt