14 oktober 2021

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd. De wijziging moet misbruik van adresgegevens uit het Handelsregister moeilijker maken. De afgeschermde woonadressen zijn wel in te zien door overheidsorganisaties en door beroepsgroepen zoals advocaten en deurwaarders. Een volgende stap om het ongewenste gebruik van adresgegevens tegen te gaan
24 juni 2021

Verlenging termijn aanvraag verblijfsdocument Britten

Britten, die voor het einde van de overgangsfase op 1 januari 2021 van de Brexit in Nederland waren ingeschreven en in Nederland wonen, hebben tot 1 juli 2021 de tijd om hier een verblijfsdocument aan te vragen. Een deel van deze groep heeft dat nog niet gedaan. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft bekendgemaakt dat de termijn wordt verlengd tot 1 oktober 2021 om deze groep de gelegenheid te geven alsnog een verblijfsdocument aan te vragen. De verlengde termijn geldt ook voor
17 mei 2021

Extra mogelijkheden SDP Werkt!

Loonaangifte betalen via Ideal! Sinds kort is het mogelijk om de aangifte loonheffingen direct te betalen via Ideal. Opnieuw een optie om uw salarisadministratie eenvoudiger te maken. Wanneer u inlogt in SDP Werkt! ziet u in het blok 'Loonaangifte' rechts van de status onderstaand icoon staan. Wanneer u hier op klikt kunt u deze aangifte loonheffingen direct voldoen via Ideal. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Stamkaart! Sinds enige tijd bieden wij u, als enige
1 april 2021

Kort geding over UBO-register

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering van een openbaar register van uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, afgekort UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Informatie over UBO’s moet toegankelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten, de financiËle inlichtingen eenheden en meldingsplichtige entiteiten. In de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn is bepaald dat informatie over UBO’s verplicht openbaar toegankelijk is.