14 januari 2021

Pilot webmodule DBA gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat deze in een dienstverband moeten worden uitgevoerd. In de pilotfase is de module te vinden op de website van het Ondernemersplein. Deelname is vrijwillig. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld. In de zomer zal worden geËvalueerd of de webmodule definitief zal
7 januari 2021

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt. Schijf Loon op jaarbasis Loonbelasting/premie volksverzekeringen jonger dan AOW leeftijd AOW-leeftijd en ouder 1a € 0 t/m € 35.129 37,1% 19,2% 1b € 35.130 t/m € 68.507
7 januari 2021

Wijzigingen loonbelasting 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto inclusief omzetbelasting. Bepalend voor de hoogte van het percentage van de bijtelling zijn de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating op de weg van de auto. Voor in 2021 nieuw toegelaten auto's
24 december 2020

Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen na de jaarwisseling

Ondanks een dringende oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen niet voor de jaarwisseling te behandelen. De afkorting RVU staat voor regeling vervroegde uittreding. De behandeling van het wetsvoorstel is geagendeerd voor 12 januari 2021. Dat betekent dat er op 1 januari 2021 nog geen RVU-drempelvrijstelling is. Wel kent het wetsvoorstel terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De