De minister van SZW heeft de subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Het subsidieplafond voor het vijfde aanvraagtijdvak van 2022 is verhoogd met € 10,8 miljoen tot € 49,25 miljoen. Het vijfde aanvraagtijdvak loopt van november 2022 tot 1 januari 2023. Volgens het UWV, de uitvoerder van de subsidieregeling, is voor dit tijdvak geen subsidie meer beschikbaar. Op 2 januari 2023 start het volgende aanvraagtijdvak.

Ter verduidelijking van de regeling is toegevoegd dat een scholing marktconform en arbeidsgericht moet zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. De begrippen marktconform en arbeidsgericht worden in de regeling uitgelegd. Marktconform wil zeggen dat de catalogusprijs van een scholing overeen dient te komen met de prijs van een vergelijkbare scholing die zonder subsidie kan worden gevolgd. Of een scholing arbeidsmarktgericht is, wordt vastgesteld aan de hand van het  afwegingskader arbeidsmarktgerichtheid.

Verder zijn de taken van de Toetsingskamer STAP duidelijker omschreven in de regeling.