De ministers van SZW en voor Primair en Voortgezet Onderwijs hebben Kamervragen beantwoord over het STAP-budget. Nadat de vragen zijn gesteld heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Over het inzetten van het STAP-budget voor de rest van 2023 is het ministerie van SZW in gesprek met de betrokken uitvoerders en andere ketenpartijen.

De bewindslieden erkennen dat de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen, gelet op de huidige arbeidsmarkt, blijft bestaan. Zij bekijken op welke manier zij scholing en ontwikkeling kunnen blijven stimuleren. De lessen vanuit de uitvoering van het STAP-budget worden daarbij ter harte genomen. Ook de door de Tweede Kamer geuite wensen worden daarin meegenomen. Het kabinet zal de Kamer rond de zomer nader informeren.

De bewindslieden geven aan dat er veel inspanningen zijn geleverd om het scholingsregister op orde te krijgen. Een opleider, die opleiding(en) in het scholingsregister opneemt, moet nu verklaren dat deze voldoen aan de gestelde eisen. Met de aanscherping van het toetsingskader voor arbeidsmarktgerichtheid van opleidingen is meer duidelijkheid gegeven. Door de invoering van de mogelijkheid van het uitsluiten van opleidingen komen duizenden opleidingen niet langer in het register voor. Het register omvat meer dan 150.000 opleidingen. Daardoor kan het zijn dat oneigenlijke opleidingen in het scholingsregister voorkomen.