Op 1 januari 2022 is de Subsidieregeling STAP-budget in werking getreden. Het was de bedoeling om ook EVC-procedures in aanmerking te laten komen voor deze regeling. Omdat dit niet meteen gerealiseerd kon worden is de Tijdelijke overbruggingsregeling EVC-procedures STAP tot stand gekomen. Deze overbruggingsregeling is nu ingetrokken omdat meer tijd nodig is voor het afronden van de subsidiabele activiteiten dan was voorzien in de regeling. De minister van SZW ziet geen andere oplossing dan het intrekken van de regeling om vervolgens een nieuwe aangepaste regeling vast te stellen waarin de verlenging is verwerkt.