Niet alle amateursportverenigingen komen in aanmerking voor de Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK). De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft nu een noodvoorziening beschikbaar gesteld voor energie-intensieve sportverenigingen, die geen gebruik kunnen maken van de TEK. Kern van deze regeling is dat de rijksoverheid een bijdrage verstrekt aan de ondersteuning van de amateursportverenigingen door gemeenten. De specifieke uitkering per door de gemeente ondersteunde amateursportvereniging bedraagt maximaal de door de vereniging in 2019 betaalde energiekosten. De bijdrage van het Rijk zou daarmee uitkomen op circa 50% van de ondersteuning die een gemeente voor meerkosten energie aan een amateursportvereniging biedt. Gemeenten kunnen een aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering indienen in de periode van 29 mei tot en met 15 september 2023.