Het ministerie van LNV heeft een steunregeling voor de visserij opgesteld. Per ondernemer is maximaal € 30.000 beschikbaar voor de gestegen brandstofkosten, verdeeld over een periode van drie belastingjaren. De regeling is gebaseerd op de de-minimisverordening voor de visserijsector. Aanvragen kunnen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 worden ingediend. Volgens de minister van LNV moet de steunregeling in samenhang worden bezien met de financiële ondersteuning om de visserijvloot te verduurzamen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat de regeling uitvoeren.

Om de visserij te ondersteunen in de transitie naar een duurzame en rendabele vloot is tot 2030 in totaal € 444 miljoen beschikbaar. Deze regeling is bedoeld voor investeringen en innovaties op het gebied van duurzame visserijtechnieken, moderne en schone motoren en hulp aan ketenbedrijven. Daarnaast wordt hiermee de saneringsregeling gefinancierd voor visserijschepen die worden geraakt door de Brexit. Aanmelding is mogelijk tot 30 november 2022.