De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. De wijzigingen betreffen de vaststelling van het subsidieplafond en de aanvraagtijdvakken voor 2023 en de verdeling van het beschikbare bedrag over de aanvraagtijdvakken van dat jaar. Per aanvraagtijdvak wordt een deel van het budget beschikbaar gesteld voor personen, die de aanvraag niet digitaal kunnen indienen.

In verband met het geven van voorrang aan het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik is ervoor gekozen het subsidieaanvraagtijdvak van januari over te slaan. Dat betekent dat er in 2023 vijf in plaats van zes aanvraagtijdvakken zijn. Het eerste aanvraagtijdvak van 2023 start op 28 februari plaats van op 1 maart.

Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 170 miljoen. Als in een aanvraagtijdvak subsidiegeld overblijft, wordt dat doorgeschoven naar het volgende tijdvak.