Het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd met € 70 per jaar. De verhoging geldt vanaf het tweede kind. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen dat de bedragen van het kindgebonden budget dalen naarmate het inkomen van de ouders hoger is.

Maximumbedragen kindgebonden budget (in euro per jaar)

Aantal kinderen onder 12 jaarBedrag 2021Bedrag 2022
  1  1.204  1.220
  2  2.226  2.326
  3  3.145  3.327
  4 en meer  3.145 + 919  3.327 + 1.001

Het extra bedrag geldt voor ieder kind vanaf het vierde.