De staatssecretaris van SZW heeft een aanpassing van de regeling van het kindgebonden budget ter consultatie gepubliceerd. Doel van de wijziging is om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Het totale bedrag aan kindgebonden budget dat een huishouden ontvangt, hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen, het huishoudtype, de hoogte van het inkomen en het eventueel aanwezige vermogen. Het maximumbedrag voor het eerste kind is het hoogst. Vanaf het tweede kind neemt het maximumbedrag per extra kind af. Vanaf drie kinderen en meer ontvangen ouders voor elk extra kind een gelijk, maar lager maximumbedrag dan voor het tweede kind. Voorgesteld wordt het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind met ingang van 1 januari 2022 vanaf het tweede kind met € 70 per jaar te verhogen. Deze verhoging vindt plaats nadat de bedragen van het kindgebonden budget uit 2021 geïndexeerd zijn. De indexatiefactor bedraagt voor 2022 1,3%.