Wat brengt 2020!

Hieronder in het kort een aantal wijzigingen waar u rekening mee moet houden in 2020. Voor meer informatie kunt u ons uiteraard bellen op 0512-744070 of mailen naar salaris@sdpwerkt.nl

WAB
Tijdens onze klantenbijeenkomst op 30 oktober en 13 november is uitvoerig uitleg gegeven over deze nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Er valt veel te zeggen over deze Wet, wij behandelen onderstaand een deel van de wijzigingen.

Vanaf 1 januari 2020:

  • Mag 3 maal een contract voor bepaalde tijd gegeven worden binnen een periode van 3 jaren;
  • Moet een werknemer minimaal 4 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden worden opgeroepen;
  • Wordt flexibel personeel 5% duurder dan vaste medewerkers;
  • Is een transitievergoeding altijd van toepassing wanneer het contract eindigt door de werkgever

Hogere WW-premie
Wanneer een werknemer voor onbepaalde tijd werkzaam is voor een vast aantal uren per week dan is deze werknemer 5% goedkoper dan overige werknemers mits er een schriftelijke overeenkomst is waaruit blijkt dat de werknemer voor onbepaalde tijd werkzaam is en het vaste aantal uren staat vermeld. Deze overeenkomst dient te zijn ondertekend. Wanneer een werknemer dus al jaren voor onbepaalde tijd werkzaam is maar dit is niet schriftelijk vast gelegd dan betaalt u onnodig 5% teveel WW premie.

Voor werknemers die voor bepaalde tijd werkzaam zijn of waarbij het aantal uren per periode niet duidelijk is betaald u de hoge premie niet wanneer het gaat om een BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) leerling, het doorbetalen van een uitkering van het UWV of wanneer de werknemer jonger is dan 21 jaar en deze maximaal 12 uur per week werkt.

Bij werknemers met een vast dienstverband mag de werkelijke afwijking in de uren op jaarbasis niet meer zijn dan 30% van het aantal uren wat in de overeenkomst staat. 

Let op! Om een hoge premie te voorkomen dienen wij voor werknemers die vaste uren werken en voor onbepaalde tijd in dienst zijn te beschikken over een schriftelijke overeenkomst. Desgewenst kunnen wij deze uiteraard ook voor u opstellen. In de overige situaties zijn de door u aangeleverde mutaties leidend voor het bepalen of er sprake is van een hoge of lage WW premie. 

Transitievergoeding
Wanneer een contract voor bepaalde tijd eindigt en deze door u als werkgever niet wordt verlengd dient er een transitievergoeding te worden betaald aan de werknemer. Of dit nu na 2 jaar dienstverband is of binnen de proeftijd. Deze verplichting gaat in vanaf de eerste dag van het dienstverband. 

Bij het opstellen van een afrekening wordt door ons voortaan, naast de vakantietoeslag en eventuele vakantiedagen ook de transitievergoeding in de afrekening meegenomen. 

Lees verder