Onbelaste (on)mogelijkheden

Datum: 15 december 2019

Onbelaste (on)mogelijkheden 

Het is mogelijk om onbelast geld of goederen te vergoeden of te verstrekken aan uw werknemers. Voor het kalenderjaar 2019 is deze zogenoemde ‘vrije ruimte’ of forfaitaire ruimte gemaximeerd op 1,2% van het fiscale loon. Dit is de zogenoemde Werkkostenregeling.Kijk goed na of u hier in 2019 optimaal gebruik van maakt. Er zitten ook risico’s aan deze werkkostenregeling. Zie onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1

Stel het fiscale loon in 2019 binnen een onderneming bedraagt € 35.000, dan is het mogelijk om tot een waarde van maximaal € 420 euro (€ 35.000 x 1,2%) gebruik te maken van de ruimte die de werkkostenregeling u biedt. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd. Dit bedrag kunt u bijvoorbeeld besteden voor het aanschaffen van kerstpakketten, voor een personeelsfeest of voor een eenmalige vergoeding aan uw werknemers. Ook kan deze ruimte worden gebruikt om bijvoorbeeld een belaste (reiskosten)vergoeding voortaan onbelast uit te betalen. Hiermee bespaart u werkgeverslasten.Voorbeeld 2

Als bij deze werkgever met een fiscaal loon van € 35.000 nu blijkt dat onderstaande vergoedingen en verstrekking in 2019 zijn gedaan dan zien de consequenties er heel anders uit:Personeelsfeest               € 200

Fitness abonnementen     € 200

Kerstpakketten                € 350 In totaal is er voor € 750 aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geweest terwijl € 420 vrijgesteld is. In dit voorbeeld zal er over deze overschrijding van € 330 belasting moeten worden betaald. Deze belasting is 80% van € 330 = € 264. Deze belasting dient in de eerste loonaangifte van 2020 te worden meegenomen. In dit voorbeeld een forse stijging van de personeelskosten.U kunt dit mogelijk voorkomen door geen kerstpakketten aan te schaffen maar in 2020 nieuwjaarspakketten aan uw personeel te verstrekken. Dit is alleen verstandig wanneer u weet dat de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen in 2020 lager zullen zijn of de loonsom hoger waardoor de ruimte er volgend jaar wel zal zijn. Het is nu dus erg belangrijk om te checken hoe het staat met uw ‘vrije ruimte’ en wat er tot nu toe in 2019 aan vergoedingen en verstrekkingen is gedaan om hoge heffingen te voorkomen.

Wijzigingen in 2020
In 2020 gaat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% van het fiscale loon over een loonsom tot € 400.000, boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Vanaf 2020 is de verklaring omtrent gedrag (VOG) een gerichte vrijstelling, deze kosten worden dus in 2020 niet meer van de vrije ruimte afgehaald. 
Let op! Zoals uit de voorbeelden blijkt kan het zijn dat er in de eerste aangifte van 2020 door ons rekening moet worden gehouden met belasting over de overschrijding van de vrije ruimte in 2019. Laat dit aan ons weten zodat wij hier bij de vaststelling van de aangifte rekening mee kunnen houden. Uiteraard helpen wij en/of uw accountant/administratiekantoor u graag om te zorgen voor een juiste inschatting van de mogelijkheden. 

Onbelaste (on)mogelijkheden 

Het is mogelijk om onbelast geld of goederen te vergoeden of te verstrekken aan uw werknemers. Voor het kalenderjaar 2018 is deze zogenoemde ‘vrije ruimte’ of forfaitaire ruimte gemaximeerd op 1,2% van het fiscale loon. Dit is de zogenoemde Werkkostenregeling.Kijk goed na of u hier in 2018 optimaal gebruik van maakt. Er zitten ook risico’s aan deze werkkostenregeling. Zie onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1

Stel het fiscale loon in 2018 binnen een onderneming bedraagt € 35.000, dan is het mogelijk om tot een waarde van maximaal € 420 euro (€ 35.000 x 1,2%) gebruik te maken van de ruimte die de werkkostenregeling u biedt. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd. Dit bedrag kunt u bijvoorbeeld besteden voor het aanschaffen van kerstpakketten, voor een personeelsfeest of voor een eenmalige vergoeding aan uw werknemers. Ook kan deze ruimte worden gebruikt om bijvoorbeeld een belaste (reiskosten)vergoeding voortaan onbelast uit te betalen. Hiermee bespaart u werkgeverslasten.Voorbeeld 2

Als bij deze werkgever met een fiscaal loon van € 35.000 nu blijkt dat onderstaande vergoedingen en verstrekking in 2018 zijn gedaan dan zien de consequenties er heel anders uit:Personeelsfeest               € 200

Fitness abonnementen    € 200

Kerstpakketten                € 350 In totaal is er voor € 750 aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geweest terwijl € 420 vrijgesteld is. In dit voorbeeld zal er over deze overschrijding van € 330 belasting moeten worden betaald. Deze belasting is 80% van € 330 = € 264. Deze belasting dient in de eerste loonaangifte van 2019 te worden meegenomen. In dit voorbeeld een forse stijging van de personeelskosten.U kunt dit mogelijk voorkomen door geen kerstpakketten aan te schaffen maar in 2019 nieuwjaarspakketten aan uw personeel te verstrekken. Dit is alleen verstandig wanneer u weet dat de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen in 2019 lager zullen zijn of de loonsom hoger waardoor de ruimte er volgend jaar wel zal zijn. Het is nu dus erg belangrijk om te checken hoe het staat met uw ‘vrije ruimte’ en wat er tot nu toe in 2018 aan vergoedingen en verstrekkingen is gedaan om hoge heffingen te voorkomen.  Let op! Zoals uit de voorbeelden blijkt kan het zijn dat er in de eerste aangifte van 2019 door ons rekening moet worden gehouden met belasting over de overschrijding van de vrije ruimte in 2018. Laat dit aan ons weten zodat wij hier bij de vaststelling van de aangifte rekening mee kunnen houden. Uiteraard helpen wij en/of uw accountant/administratiekantoor u graag om te zorgen voor een juiste inschatting van de mogelijkheden.