Auto van de werkgever

Er zijn een aantal wettelijke regels m.b.t. de (bestel)auto van de werkgever. Het maakt daarbij niet uit of u deze (bestel)auto least, koopt of huurt.

Wanneer deze (bestel)auto ook voor privé ritten wordt gebruikt moet er in de salarisadministratie rekening worden gehouden met een bijtelling voor privé gebruik, tenzij het aantal privé kilometers maximaal uit komt op 500 per jaar. Let op! U moet aan kunnen tonen dat dit maximum per kalenderjaar niet wordt overschreden. 

Om een bijtelling te voorkomen kunt u gebruik maken van een gesloten kilometeradministratie, een registratiesysteem in de (bestel)auto, verklaringen van de werknemer via de Belastingdienst of ander bewijs. Het is van groot belang dat u iets regelt rondom de auto om problemen met de fiscus te voorkomen. Neem hiervoor contact met ons op om samen te zorgen voor een passende oplossing.

Wanneer er in de loop van 2021 een verandering in uw autopark heeft plaatsgevonden welke nog niet aan ons is doorgegeven dan ontvangen wij daar graag nadere informatie over.