De Werkloosheidswet wordt gefinancierd via sectorale premies voor de sectorfondsen en via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen en het gemiddelde premiepercentage voor 2019 goedgekeurd. Het gemiddelde premiepercentage bedraagt in 2019 0,77%. Veel sectoren kennen één uniforme sectorpremie.


De sectoren uitzendbedrijven, agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, horeca algemeen, culturele instellingen en schildersbedrijf kennen een differentiatie naar premiegroep. Binnen deze sectoren vindt differentiatie plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de sector uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit.