De staatssecretaris van I en W heeft de subsidieregelingen elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) en emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) gewijzigd met ingang van 1 januari 2023. De begin- en einddata van beide regelingen worden gewijzigd. Subsidie kan worden aangevraagd met ingang van 10 januari 2023 tot uiterlijk 29 december 2023 en met ingang van 9 januari 2024 tot uiterlijk 27 december 2024. De SEPP vervalt per 1 januari 2025. In 2025 kan de SEBA worden aangevraagd met ingang van 7 januari. Nadat bekend is gemaakt dat het subsidieplafond van een jaar is bereikt, kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend. Het subsidieplafond van de SEBA voor 2023 is vastgesteld op € 33 miljoen.

Het plafond van 400 voertuigen per aanvrager in de SEBA vervalt.