De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (GO) zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. De subsidiemodules GO zouden per 1 juli 2023 vervallen. De looptijd is met twee jaar verlengd tot 1 juli 2025.

Op grond van de subsidiemodules GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse Staat verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De subsidiemodules GO gelden zowel voor mkb-bedrijven als grote bedrijven. Ook bevatten de subsidiemodules GO een faciliteit waardoor de Nederlandse Staat garant kan staan voor door banken af te geven garanties voor de nakoming van contractuele verplichtingen van een onderneming. Voor de garantstelling wordt een kostendekkende premie geheven.