De Subsidieregeling Verduurzaming MKB biedt mkb-ondernemers subsidie voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. In verband met geconstateerd misbruik heeft de minister voor Klimaat en Energie besloten de regeling per direct tijdelijk stop te zetten. Het kabinet gaat onderzoeken welke aanpassingen mogelijk zijn om mkb’ers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben en het oneigenlijk gebruik te voorkomen.

De subsidieregeling stelt eisen aan de kwaliteit van het advies en aan de dienstverlening door energieadviseurs. Deze eisen blijken op dit moment onvoldoende waarborg te bieden.

Het blijft mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen voor kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen die door mkb’ers zijn gemaakt voor 14 juli 2022. Als de regeling na aanpassing weer wordt opengesteld kunnen mkb’ers subsidie aanvragen voor kosten voor advies en ondersteuning die vanaf die datum worden gemaakt.