De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd in verband met de latere openstelling van het eerste aanvraagtijdvak van 2023. Door technische problemen was openstelling van de regeling op 28 februari jl. niet mogelijk. De gewijzigde regeling bevat de nieuwe datum van openstelling en de gevolgen hiervan voor de startdatum van de scholing. Voor de start van de scholing wordt gerekend vanaf 28 februari 2023 als de datum waarop het eerste aanvraagtijdvak had moeten worden opengesteld. Opleiders hoeven de cursisten geen nieuw STAP-aanmeldingsbewijs te verstrekken.

Ook is een bepaling opgenomen waardoor de minister in voorkomende gevallen een nieuwe datum voor de aanvang van een aanvraagtijdvak kan vaststellen. In die gevallen wordt gerekend vanaf de dag na die waarop openstelling van het aanvraagtijdvak oorspronkelijk was voorzien.