De minister van EZK heeft een brief met een nadere uitwerking van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) naar de Tweede Kamer gestuurd. De TEK is een regeling voor de groep energie-intensieve mkb-ondernemers. Deze bedrijven kenmerken zich door een relatief hoog energieverbruik voor het vervaardigen van hun producten. Aanvankelijk gold een drempel voor de energiekosten van 12,5% van de omzet van de onderneming. In de nadere uitwerking is de minimumeis van energie-intensiteit gedaald van 12,5 naar 7% van de omzet.

Mkb-ondernemingen, die aan deze eis voldoen, ontvangen bij een verbruik van meer dan 5.000 m³ of 50.000 kWh een vergoeding van maximaal € 160.000 via de TEK. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs. Voor landbouwbedrijven gold aanvankelijk een lagere maximumvergoeding van € 62.000. Door verhoging van het tijdelijke EU-staatssteunkader voor landbouwbedrijven geldt nu ook voor deze sector een maximum van € 160.000.